Blogi

Eduskuntavaaliehdokkuus 2023

Kiitollisena otin vastaan tiedon, että SDP:n Oulun piiri valitsi minut yhdeksi eduskuntavaaliehdokkaakseen 2023 upeaan joukkoon monipuolisia ja osaavia ehdokkaita upean puolueen riveihin! 

Seuraava hallituskausi edustajineen, jonka edustajat valitaan 2.4.2023, on jälleen uusien isojen haasteiden edessä ja päätöksiä täytyy tehdä muun muassa niin turvallisuuden, terveydenhuollon, koulutuksen ja kasvatuksen, työllisyyden, yrittäjyyden, tutkimuksen, kehittämisen ja osaamisen varmistamisen, teknologisten ratkaisujen, teollisuuden, lainsäädännön kuin ympäristöasioidenkin osalta jatkuvasti muuttuvassa maailmassa ja ajassa. 

Minulle tärkeitä arvoja ovat oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ja jokaisen ainutkertaisuuden arvostaminen. Sosiaalidemokraattisen maailman varmistaminen luo mielestäni pohjan hyvän elämän ja yhteisöllisyyden rakentamiseksi jokaiselle suomalaiselle ja Suomessa asuvalle ja tätä haluan olla varmistamassa omalta osaltani. Vaaleissa sain 1159 ääntä Pohjois-Pohjanmaan alueelta, joiden valtuuttamana jatkan alueemme asioiden hoitamista myös jatkossa ja tasa-arvoisemman ja oikeudenmukaisemman yhteiskunnan varmistamista kaikille.

Hyvinvointi, terveys ja turvallisuus - yhdessä tehden hyvinvointialueemme strategian palvelulupauksen mukaisesti alueellamme on siirrytty aiemmasta sairaanhoitopiirijärjestelmästä hyvinvointialueeksi, jonka palveluiden toiminnoista vastaa aluevaltuusto. Aluehallitus ja lautakunnat valmistelevat asioita ja tuovat ne tiedoksi aluevaltuustolle,...

Ennakkovaaliaika lähestyy ja ensimmäiset äänet voidaan antaa 22.3.2023 ja ennakkoääniä voidaan antaa 28.3.2023 asti. 2.4.2023 on sitten varsinainen vaalipäivä ja tämän jälkeen saadaan tieto siitä, ketkä seuraavan hallituskauden päätöksistä vastaavat.

Matkani kohti eduskuntavaaleja 2023 on alkanut ja tavoitteeni on nousta eduskuntatalon portaita kansanedustajana keväällä ja olla päättämässä yhteisistä asioista , toivottavasti haluat olla sillä matkalla mukana ja tukena. Tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja jokaisen ainutkertaisuuden kunnioittaminen viitoittavat tavoitteitani sekä palvelujen...

1.1.2023 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on aloittanut virallisesti toimintansa ja tavoitteet ovat korkealla ajatellen palvelujen saatavuuden varmistamista ja terveydenhuollon perustason vahvistamista ja erikoissairaanhoidon toiminnan varmista erikoisosaamisen saralla sekä sosiaali- ja pelastuspalveluiden riittävää palvelutasoa. Muutos on edessä...

Aluevaltuuston vuosi on ollut asiapitoinen ja monenlaisia päätöksiä on tehty lautakuntien, aluehallituksen ja valmistelijoiden esitysten perusteella eivätkä kaikki päätökset ole olleet helppoja. SOTE-muutoksen tavoite oli varmistaa kaikkien alueen asukkaiden palveluja lakisääteisin perustein ja saada turhia päällekkäisiä toimintoja vähemmäksi ja...

Kiitollisena otin vastaan tiedon valinnastani aluevaltuutetuksi varmistamaan alueemme oikea-aikaisia ja tasavertaisia sosiaali-, terveydenhuollon ja pelastuspalveluja! Henkilökohtainen kiitos jokaiselle äänensä ja luottamuksensa minulle antaneelle!

Keskustelu Eurooppaministeri Tytti Tuppuraisen kanssa https://www.youtube.com/watch?v=0G9t1qkIEsg&t=2s vahvistaa ajatuksia siitä mihin suuntaan meidän täytyy palveluja kehittää. Ihminen on pidettävä keskiössä ja kehitettävä palveluja siten, että jokainen saa tarvitsemansa oikea-aikaiset palvelut.

Aluevaalit ovat käynnistyneet ennakkoäänestyksellä 12.-18.1.2022 ja varsinainen vaalipäivä lähestyy 23.1.2022. Uudet päättäjät ottavat vaalien jälkeen vastuun alueemme sosiaali-, terveydenhuollon ja pelastuspalveluiden strategian luomisesta, jotta jokainen alueen asukas saa tasavertaiset mahdollisuudet hyvään hoitoon, tukeen ja apuun.

Mitä odotan hyvinvointialueelta asukkaana? Miten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuspalvelut muuttuvat, kun niistä vastaa hyvinvointialueemme aluevaltuusto? Nämä ovat kysymyksiä, jotka monia askarruttavat ja toivotaan, että palvelut säilyvät lähellä ihmisiä ja jopa paranevat. Itse olen seurannut erityisesti terveydenhuollon palvelujen...

Blogi

26.12.2021

Päätin ehdokkuudestani jo lähes heti, kun se oli mahdollista, koska yhteiskunnalliset asiat ja erityisesti terveydenhuoltoon liittyvät asiat ovat aina kiinnostaneet minua sekä sairaanhoitajan työni kautta että muiden tehtävien ja kiinnostuksen kohteiden vuoksi. Olen nyt ehdolla SDP:n listalla numerolla 110 ja tavoitteitani ovat yhdenvertaisten ja...