Eduskuntavaalit 2023 lähestyvät

27.02.2023

Ennakkovaaliaika lähestyy ja ensimmäiset äänet voidaan antaa 22.3.2023 ja ennakkoääniä voidaan antaa 28.3.2023 asti. 2.4.2023 on sitten varsinainen vaalipäivä ja tämän jälkeen saadaan tieto siitä, ketkä seuraavan hallituskauden päätöksistä vastaavat.

Minun vahvuuteni eduskuntavaaliehdokkaana on siinä, että olen pitkän uran tehnyt terveydenhuollon ammattilainen ja sairaanhoitajana pystyn viemään terveydenhuollon tarpeita tiedoksi eduskunnassa ja myös korjausehdotuksia ongelmien korjaamiseksi. Pitkän linjan ammattilaisen ja luottamustoimissa toimineena tiedän myös erilaiset haasteet terveydenhuollossa ja myös terveydenhuollon henkilöstön saatavuuteen liittyvät ongelmat ja niiden korjaamiseen liittyvien toimenpiteiden esillä pitäminen ja toteuttaminen ovat asioita, joita aion edistää.

Lapset, nuoret ja perheet ja niiden tarpeet ja haasteet ovat myös äitinä ja mummuna minulle tuttuja ja myös näiden ryhmien asioita aion edistää eduskunnassa. Perheiden tuki, kasvatuksen ja koulutuksen riittävä ja osaava resurssointi ovat tärkeitä asioita myös tulevaisuudessa, jotta jokaisen lapsen ja nuoren kasvua ja yhteiskunnan toimintoja voidaan tukea ja varmistaa.

Ikääntyneiden riittävät kotisairaanhoidon palvelut, yhteisöllisen asumisen ja hoivapalveluiden riittävä resurssointi ovat myös minulle tärkeitä asioita ja näiden toteutumista aion varmistaa.

Työllisyys, osaaminen ja koulutus ovat tärkeitä osa-alueita, jotta yhteiskunnan toimintoja ja hyvinvointia, työllistymistä, yrittämistä ja teollisuuden toimintoja voidaan varmistaa ja näiden asioiden edistäminen ja varmistaminen on myös  minulle tärkeää. Lisäksi ammatillinen kuntoutus ja kuntouttava työ ovat tärkeitä toimintoja, joiden avulla jokainen pyritään pitämään mahdollisuuksien mukaan työelämässä.

Palkalla pitää elää ja työstä on saatava palkkio, jolla pakollisten asumis- ja elämismenojen lisäksi voi myös harrastaa ja viettää vapaa-aikaa eikä nämä voi olla vain hyvätuloisten etuoikeus.

Mielenterveys- ja  päihdepalveluiden osaavat resurssit ovat keino estää syrjäytymistä ja yhteiskunnassa mukana pysymistä, joten niitä aion myös edistää.

Turvallisuus niin Suomessa kuin Euroopassa ja maailmassa on varmistettava yhteistyössä Naton ja muiden yhteistoimijoiden kanssa ja rauhaa edistäviä toimenpiteitä täytyy jatkuvasti parantaa ja yhteistyön keinoja lisätä. 

Minä olen siis yksi hyvä vaihtoehto mukaan päätöksentekoon varmistamaan jokaisen suomalaisen hyvinvointia!