Hyvinvointialueen kuulumisia

02.01.2023

1.1.2023 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on aloittanut virallisesti toimintansa ja tavoitteet ovat korkealla ajatellen palvelujen saatavuuden varmistamista ja terveydenhuollon perustason vahvistamista ja erikoissairaanhoidon toiminnan varmista erikoisosaamisen saralla sekä sosiaali- ja pelastuspalveluiden riittävää palvelutasoa. Muutos on edessä olevista haasteista huolimatta mahdollisuus saada palvelut toimimaan oikea-aikaisesti ja yhdenvertaisesti alueen asukkaille ja keino pyrkiä varmistamaan henkilöstön riittävyys kaikkeen lakisääteiseen toimintaan. Ennalta ehkäisyyn panostaminen on myös tavoitteena ja tähän pyritään muun muassa neuvolatoiminnan ulottamiselle seniori-ikäisille. Varhaisvaiheen ja matalan kynnyksen palveluiden varmistamisella pyritään seitsemän päivän hoitoonpääsyvelvoitteen lisäksi helpottamaan hoitoon pääsyä mahdollisimman pikaisesti ongelmien ilmaantuessa ja ennalta ehkäisemään vaativimpien hoitojen ja palveluiden tarvetta. Tutkimukseen, kehittämiseen ja osaamiseen panostaminen vahvistavat osaavien palvelujen ja hoitojen vaikuttavuutta ja luovat mahdollisuuksia erikoisosaamiselle aktiiviseen vaativimpien ongelmien hoitamiseen hoitotakuun puitteissa.

Maailmanlaajuinen pandemia on haastanut jo valmiiksi tiukilla olevaa terveydenhuollon järjestelmäämme, mutta tästäkin on hyvällä suunnittelulla ja osaavalla toiminnalla selvitty, vaikka henkilöstö onkin ollut paikoin erittäin tiukoilla. Haasteet erilaisten uusien terveyttä uhkaavien ongelmien osalta eivät tulevaisuudessakaan vähene ja siksi on tärkeää saada olemassa olevat resurssit hyödynnettyä oikealla tavalla ja vähentää päällekkäistä työtä.

Hoidon porrastus, eri tasojen ja toimijoiden selkeä työnjako, hiotut hoitoprosessit ja joustavat hoitopolut ovat potilaiden etu ja helpottavat myös henkilöstöresurssien suunnittelua ja kohdentamista. Digitalisaatio ja digitaaliset palvelut ovat osa tulevaisuuden hoitoa ja palveluja yhä lisääntyvässä määrin ja antavat joustavuutta vaihtoehdoille hoidon toteutukseen. Jatkossakin tarvitaan kuitenkin ihmisiä palvelujen oikea-aikaiseen ja vaikuttavaan tuottamiseen lakisääteisesti, joten hyvä henkilöstöpolitiikka, johtaminen ja resurssointi ovat tärkeitä tekijöitä toiminnan varmistamisessa myös jatkossa.

Ongelmiin on valmistauduttu ja varauduttu, mutta niiltä ei siltikään vältytä, joten kärsivällisyyttä ja joustavaa muuntautumiskykyä palvelujen tuottamiseksi tarvitaan myös jatkossa.

Hyvää ja Onnellista alkanutta vuotta 2023!