Ihminen ihmiselle numerolla 20 Oulusta!                                                                  Aänestä Tuula eduskuntaan!

Ihminen ihmiselle, yhdessä toimien!

Eduskuntavaaleissa

Tavoitteinani on varmistaa keinoja joiden avulla

  • varmistetaan Suomen kehittymistä yhä paremmaksi ja tasa-arvoisemmaksi maaksi
  • demokratiaa, tasa-arvoa, sanan- ja mielipiteenvapautta, jokaisen hyvinvointia ja mukana pysymistä yhteiskunnassa varmistetaanTerveydenhuollon,  sosiaalitoimen ja pelastuspalveluiden osalta tavoitteina 

Peruspalvelut yhdenvertaisesti kaikille

Jokainen pidetään mukana ja heikoimpien asemaa varmistetaan.

Erikoisosaamisen varmistaminen.

Oikea-aikaisten ja osaavien pelastuspalveluiden varmistaminen kaikille.

Varmistetaan yhdessä tulevaisuuden Suomea  päätöksillä, joiden avulla edistetään

  • Oikea-aikaisten ja osaavien peruspalveluiden toteutumista
  • Työllisyyttä ja toimeentuloa
  • Tasa-arvoista palkkakehitystä
  • Työhyvinvointia
  • Ympäristön huomioon ottavia päätöksiä
  • Turvallisuutta ja rauhaa
  • Teknologian hyödyntämistä
  • Tutkimusta, kehittämistä ja osaamista


Voit tukea minua kampanjassani haluamallasi tavalla ja myös lahjoittamalla katsomasi sopivan summan vaalitililleni 

FI38 1107 3501 0588 16, Tuula Ala-Aho vaalikampanja 

 https://donation.securycast.com/sdp-eduskuntavaalit?d=662da196-e356-11e8-8985-00155d356515&aid=3008