Ihminen ihmiselle!

Yhdessä tehden varmistamme Suomen ja Pohjois-Suomen hyvinvointia ja hyvän elämän edellytyksiä!


Luottamustehtävissä Aluevaltuutettuna Pohteen alueella 2022-2025, Työsuojeluvaravaltuutettuna Pohteen alueella Oulun yliopistollisessa sairaalassa 2021-2025, Eduskuntavaaliehdokkaana SDP:n Oulun piirissä 2023 ja päivätyössä sairaanhoitajana Oulun yliopistollisessa sairaalassa vuodesta 1988 alkaen.

Aluevaltuutettuna 506 äänestäjän valtuuttamana Pohjois-Pohjanmaan alueella Oulusta  tarjoan vaihtoehdon, jonka avulla varmistetaan alueen asukkaille oikea-aikaisia sosiaali-, terveydenhuolto ja pelastuspalveluita koulutettujen ja hyvinvoivien ammattilaisten toimesta. Vaikuttavuus hoidon osalta ja hyvinvointi työntekijöiden näkökulmasta ovat kaksi tärkeää tavoiteltavaa asiaa ja näiden varmistamiseksi olen tässä työssä mukana. 

Eduskuntavaaliehdokkaana SDP:n Oulun piiristä 2023 tavoitteitani olivat varmistaa Suomen kehittymistä yhä paremmaksi ja tasa-arvoisemmaksi maaksi, missä demokratiaa, tasa-arvoa, sanan- ja mielipiteen vapautta, jokaisen hyvinvointia ja mukana pysymistä varmistetaan. Ihminen edellä, yhdessä tehden ja toimien näitä tavoitteita parhaiten varmistamme. Eduskuntavaaleissa sain 1159 ääntä Pohjois-Pohjanmaan alueella ja niistä kiitollisena jatkan näiden yhteisten asioidemme hoitamista alueella.

Työsuojeluvaravaltuutettuna pyrin varmistamaan työhyvinvointia erilaisin työsuojelun ja työturvallisuuden menetelmin ja keinoin ja ratkaisemaan yhdessä ongelmia, joita työssä esiintyy.

Sairaanhoitajana vastaan alueemme neurologisten poliklinikkapotilaiden hoidosta ja seurannasta muiden toimijoiden kanssa.

Eduskuntavaaliehdokkuus 2023

  • Peruspalveluiden varmistamisen lisäksi tavoitteitani ovat
  • koulutuksen ja kasvatuksen varmistaminen kaikille yhdenvertaisesti ja erityisen tuen ja muiden riittävien tukitoimien varmistaminen
  • tutkimuksen ja kehittämisen ja osaamisen varmistaminen
  • asumisen, energian ja ruuan hinnan kohtuullistaminen
  • ympäristön huomioon ottaminen kaikessa kehityksessä
  • yrittäjyyden ja työllisyyden varmistaminen ja ammatillisen kuntoutuksen tehostaminen
  • sovittelun ja nuorten tukemisen edistäminen ongelmatilanteissa
  • rauhan edistäminen

Tavoitteet 

Oikea-aikaiset perus- ja erikoispalvelut kaikille.

Hoidon arvioon pääsy viikossa ja hoidon seuranta tarpeen mukaan eri ammattilaisten avulla.

Ennaltaehkäisevien ja matalan kynnyksen palveluiden riittävä tarjonta.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut nykyaikaisen uusimman hoidon piiriin oikea-aikaisesti ja osaava kuntoutus.

Työelämään kuntouttava hoito tärkeää varmistaa. 

Erityisiä tavoitteita

Varhaisen tuen riittävä tarjonta.

Mielenterveyspalvelut matalan kynnyksen palveluilla.

Päihdepalvelut osaavalla hoidolla ja kuntoutuksella.

Työkykyä uhkaavien terveysongelmien nopea tunnistaminen, hoito ja kuntoutus työkykyä säästävästi.

Ikääntyvien riittävät ja osaavat palvelut sekä kotona asumisen että palvelu- ja hoiva-asumisen osalta.

Lapset, nuoret ja perheet ennaltaehkäisevän hoidon ja tuen piiriin mahdollisimman varhain, riittävä tuki kotiin kotipalveluiden osalta ja kuntoutus tarpeen mukaan. Varhaiskasvatukseen ja kouluihin riittävästi kuraattori- ja psykologitason osaamista terveydenhuollon asiantuntijoiden lisäksi. 

Arvot

Tasavertaisuus ja tasa-arvo

Oikeudenmukaisuus

Jokaisen ihmisarvo on varmistettava ihmisarvoisilla palveluilla. 

Digitaaliset palvelut

Digitaalisilla palveluilla on varmistettava jokaisen hoitoa ja avun tarvetta erilaisilla keinoilla lähipalveluiden lisäksi.

Harkitusti ja kokonaisuus huomioiden kehitettävä ja otettava käyttöön.