Kohti eduskuntavaaleja 2023!

16.01.2023

Matkani kohti eduskuntavaaleja 2023 on alkanut ja tavoitteeni on nousta eduskuntatalon portaita kansanedustajana keväällä ja olla päättämässä yhteisistä asioista , toivottavasti haluat olla sillä matkalla mukana ja tukena. Tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja jokaisen ainutkertaisuuden kunnioittaminen viitoittavat tavoitteitani sekä palvelujen järjestämisen, saavutettavuuden että toteutumisen osalta. Jokaisella täytyy olla tulevaisuuden Suomessa yhdenvertaiset mahdollisuudet asumiseen, ruokaan, kasvuun, koulutukseen, terveydenhuoltoon, turvallisuuteen, hyvään ympäristöön ja työhön asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta.

SDP:n tavoitteiden mukaisesti hyvinvointialueilla pyritään varmistamaan jokaisen oikea-aikaisia terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja pelastuspalveluja ja tässä työssä olen alueellani mukana varmistamassa näitä asioita ja myös eduskuntavaaliehdokkaana näiden asioiden varmistaminen tulevaisuudessa on yksi tärkeimmistä tavoitteistani. Haasteita näiden palveluiden toteuttamisessa on myös tulevaisuudessa ja niitä luovat rahoituksen riittävyyden lisäksi haaste saada riittävästi osaavia henkilöstöresursseja ja tämä onkin ehkä merkittävin riski sille, ettei kaikkia toivottuja ja lakisääteisiäkään palveluja voida aina järjestää oikea-aikaisesti. Pohjois-Pohjanmaan alueella tämä riski on huomioitu ja osaajia pyritään varmistamaan ja oikeanlaisia keskittämisiä tekemään, jotta jokainen alueella saa tarvitsemansa palvelut. Tässä korostuu todellisuus, että seiniä tärkeämmäksi nousevat tavoitteet oikea-aikaisista palveluista riittävällä ja osaavalla henkilöstöllä oikeaan aikaan jokaiselle.

SDPn eduskuntavaalien kärkiteema on osaamisen ja koulutuksen riittävä resurssointi ja tähän tavoitteeseen on helppo yhtyä. Jokaisen lapsen ja nuoren kasvun ja koulutuksen turvaaminen luo meille tulevaisuuden Suomea, missä meillä kaikilla on hyvä elää. Opetuksen ja opettajien tuki, riittävät avustajaresurssit, koulukohtainen sairaanhoitaja/terveydenhoitaja, kuraattori ja riittävät psykologiresurssit varmistavat koulutuksen onnistumista ja joustavaa koulupolkua jokaiselle koululaiselle. Varhaiskasvatuksen turvaaminen, ilmainen esiopetus jokaiselle 5-vuotiaalle ja ilmainen koulutus jokaiselle suomalaiselle 18-vuotiaaksi varmistavat jokaisen lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä ja polkua työelämään ja jokainen tähän sijoitettu euro luo positiivisia vaikutuksia tulevaisuuteen ja ehkäisee ongelmia ja syrjäytymistä. Opiskelijoiden toimeentulon, korkeakoulujen rahoituksen ja ammatillisen jatkokoulutuksen riittävä resurssointi takaavat matkaa eteenpäin oppimisen ja osaamisen kehittämisen tiellä jokaiselle, joten niiden parantamiseksi on tehtävä myös tulevaisuudessa töitä. Jatkuvan oppimisen edellytyksiä on myös varmistettava yhä paremmin, jotta yksilön työelämässä pysyminen ja yhteiskunnan työllisyyden edistäminen ja rattaiden pyöriminen on turvattu myös tulevaisuudessa alati muuttuvassa maailmassa ja ajassa.

Muita tärkeitä tavoitteitani eduskuntavaaliehdokkaana on varmistaa turvallisuutta ja rauhaa Suomessa, Euroopassa ja maailmassa, ympäristön huomioon ottaminen päätöksenteossa, kestävän kehityksen varmistaminen, työllisyyden parantaminen, yrittäjyyden ja elinkeinoelämän edellytysten luominen, verotuksen oikeudenmukaisuuden varmistaminen ja riittävän palkan käteen jäämisen varmistaminen jokaiselle, jotta hyvän elämän edellytykset ovat jokaisen etuoikeus Suomessa. Tasa-arvoinen palkkakehitys ja työelämä ovat myös minulle tärkeitä tavoitteita tulevaisuudessa.

Mielenkiintoinen aika eduskuntavaaliehdokkaana on tuonut paljon mielenkiintoisia asioita ja ihmisiä vastaan ja mielenkiinnolla kuljen kohti vaaleja ja uusia haasteita.